18 September

ZRAZ ŠTVORKOLIEK BECKOV 2019

ZRAZ ŠTVORKOLIEK BECKOV 2019
Zraz štvorkoliek Beckov 2019 - po prvom ročníku sme sa rozhodli na podnety, účastníkov usporiadať 2. ročník zrazu štvorkoliek avšak zmenili sme miesto konania na MX areál Beckov, hneď vedľa diaľnice D1. Pre navštevníkov bola prirpavená MX dráha pre štvorkolky, bahenná jama pre muding, trialová trať, šprinty, preťahovanie štvorkoliek, závody + jazda po okolí. Rekorndá účasť bola predzvesťou a aj sa tak stalo takmer cez 120 strojov a množstvo divákov sa postarali a nezabudnuteľnú atmosféru. Ďakujeme všetkým organizátorom, pomocníkom a všetkým ľuďom, ktorý merali cestu zo všetkých kútov SR.